Det Norske Akademis Ordbok

dynamikk

dynamikk 
substantiv
BØYNINGen; dynamikken, dynamikker
UTTALE[dynami´k:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til gresk adjektiv dynamikos, avledet av dynamis 'kraft'; se suffikset -ikk
BETYDNING OG BRUK
evne til forandring og utvikling som kommer til uttrykk som handlekraft, energi eller bevegelse hos en person, i en gjenstand eller i samspillet mellom elementene i en sammensatt størrelse, f.eks. en gruppe mennesker
; utviklingskraft
; bevegelighet
EKSEMPLER
  • indre dynamikk
  • manglende dynamikk
  • skuespillets dynamikk
  • boligmarkedet har sin egen dynamikk
musikk
 læren om styrkegradene i musikk
2.1 
måte å bruke styrkegradene på
SITAT
  • med dynamikk menes alle de forskjellige styrkegrader, fra mildeste pianissimo til tordnende fortissimo
     (Amalie Christie Mennesket og musikken 22 1948)
elektronikk
 forskjellen mellom de sterkeste og de svakeste delene av et elektrisk eller elektronisk overført lydsignal
 | jf. dynamikkområde
3.1 
evnen som et lydsystem har til å gjengi denne forskjellen
EKSEMPEL
  • de første CD-ene som kom på markedet, hadde dårlig dynamikk
fysikk
 læren om legemers bevegelse under kraftpåvirkning
 | gren av mekanikk