Det Norske Akademis Ordbok

dokumentasjon

dokumentasjon 
substantiv
BØYNINGen; dokumentasjonen, dokumentasjoner
UTTALE[dokumentaʃo:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelalderlatin documentatio (genitiv documentationis), verbalsubstantiv til *documentare, avledet av documentum 'belærende eksempel; bevis'; se dokument
BETYDNING OG BRUK
bevisføring ved hjelp av dokumenter
SITAT
 • aktor endte sin anklagetale første dag og fortsetter dokumentationen idag
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III,3 451)
(oppstilling av) fakta, opplysninger e.l. som tjener til å belyse, bekrefte en sak, et fenomen e.l.
EKSEMPEL
 • vi har dokumentasjon på at han var på arbeid den dagen
SITATER
 • vippepunktet mellom litteratur og dokumentasjon
   (Dagbladet 1968/236/4/5)
 • denne utstillingen [er] en dokumentasjon av den illegale graffitien. En videofilm viser … hvordan et nattlig maleri skjer
   (Cecilie Høigård Gategallerier LBK 2002)
 • [han] kunne ikke forevise noen dokumentasjon, heller ikke dåpsattest, pass, andre identifikasjonspapirer eller noe som kunne knytte mannen til den han sier han er
   (Kim Småge Dobbeltmann LBK 2004)
 • det finnes faktisk ingen dokumentasjon som viser at inntak av mettet fett er farlig
   (Sofie Hexeberg og Gunn-Karin Sakariassen Frisk med lavkarbo LBK 2011)
 • digital dokumentasjon
   (Tom Egeland Lasaruseffekten 124 2017)
stadfestelse
; bekreftelse
SITAT
 • dette rennet [ble] en dokumentasjon på norsk elitelangrenns sterke stilling
   (Arbeider-Avisa 1969/76/5/3)