Det Norske Akademis Ordbok

brevskriver

brevskriver 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd skriver
BETYDNING OG BRUK
mest litterært
 person som skriver brev
EKSEMPEL
 • være en god, dårlig, flittig brevskriver
SITATER
 • han bevarede i sit hjerte en dyb medfølelse med den beklagelsesværdige brevskriver
   (Clara Tschudi Ludwig den andens sidste dage 72 1906)
 • listen over brevskriverne i hans samling teller 17 tettrykte sider
   (Wilhelm Munthe Litterære falsknerier 110 1942)
 • heldigvis er Sunniva en flittig brevskriver, og hun skriver så levende at Julie synes å høre den ivrige stemmen
   (Anne Karin Elstad Fri 61 2000)
 • han må ha vært en god brevskriver
 • jeg [har] ikke … noe til overs for anonyme brevskrivere
   (Ingvar Ambjørnsen Høyt oppe, langt nede 43 2003)
 • han var blitt en flittig brevskriver i avisene, der han advarte mot dyrefett, slikkerier og whisky
   (Ketil Bjørnstad Drømmen om havet 225 1996)
 • hans temmelig hjelpeløse forsøk på å endre håndskriften … levnet liten tvil om brevskriverens identitet
   (Stig Sæterbakken Sauermugg 27 1999)