Det Norske Akademis Ordbok

brenntid

brenntid 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
tid som medgår til en forbrenning, f.eks. for lunte
SITAT
  • [Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern] stiller krav til luntens brenntid og utbrenning før raketten når bakken
     (Aftenposten 30.12.1986/4)
for elektrisk lyspære
 antall timer som en lyspære gir en spesifisert mengde lys i forhold til strømforbruket
; levetid
den tid som noe brennes
SITAT
  • farven [på teglsteinen] avhang av brenntid og oksydinnhold
     (Ernst Orvil Hvit uro 109 1937)