Det Norske Akademis Ordbok

brattspill

brattspill 
substantiv
ETYMOLOGI
fra nedertysk brātspill, nederlandsk braadspil; omdannet etter påvirkning av hhv. nedertysk spille eller nederlandsk spil, se spill (og jf. ankerspill), av middelnedertysk brātspit eller nederlandsk braadspit 'stekespidd'; første ledd viser folkeetymologisk omdannelse påvirket av bratt
BETYDNING OG BRUK
sjøfart
 eldre type ankerspill med horisontal valse (med tapper som hviler i to beitinger), drevet med håndkraft ved hjelp av en stor vektstang
; pumpespill
SITATER
  • [folkene] hev ved bratspillet
     (Jonas Lie Rutland 26 1880)
  • i få sprang var han på bakken og kastet sig i brattspillet
     (Aksel Sandemose En sjømann går i land 9 1931)