Det Norske Akademis Ordbok

brønn

brønn 
substantiv
BØYNINGen; brønnen, brønner
UTTALE[brøn:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt brunnr 'kilde; brønn', via formen brynn; i denne betydningen etter gresk phrear; i denne betydningen etter engelsk well
BETYDNING OG BRUK
kunstig hull, fordypning, sjakt hvor det står (grunn)vann
EKSEMPLER
 • grave brønn
 • hente vann i brønnen
SITATER
 • overført
   
  en mørk brønd av et gaardsrum
   (Sigrid Undset Vaaren 164 1914)
 • det viste seg snart at brønnen førte dårlig vann
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • ingen lekte med fyrstikker eller falt i brønnen
   (Atle Næss Østre linje 274 1994)
UTTRYKK
artesisk brønn
når brønnen er tom, vet man hva vannet er verdt
ordtak
 det er først når man mister et gode at man verdsetter det
1.1 
bibelspråk
 dypt hull
SITAT
 • [stjernen] åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg op av brønnen som røken av en stor ovn, og solen og luften blev formørket av røken fra brønnen
   (Åp 9,2)
1.2 
overført
 kilde
 | jf. dyp
SITATER
 • en grumset kilde, en forurenset brønn er en rettferdig som gir etter for en urettferdig
   (Ordsp 25,26)
 • stæng ikke din kundskabs brønd!
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 95 1873)
 • det er som om søsknene sitter fast i en minnenes brønn ingen stein som slippes vil kunne nå helt ned i
   (Pål Gerhard Olsen Fredstid 209 2000)
 • hvordan skulle hun greie å holde motet oppe hos Eva når hun selv følte seg som en brønn av sorg?
   (Karsten Alnæs Sabina 335 1994)
medisin mest om eldre forhold
 mineralholdig kilde med vann som kan brukes til medisinsk kur
 | jf. brønnkur
UTTRYKK
drikke brønn
muntlig
 gjennomgå en brønnkur
petroleum
 boret hull til utvinning av olje eller gass
SITAT
 • den nederste delen av Statoils første brønn i blokk 6407–1 på Haltenbanken har rast sammen
   (Bergens Tidende 1982/260/3/1)
sjøfart
4.1 
åpent rom på dekk mellom bakk og midtskipsoverbygning
4.2 
rom i skipsbunn til oppsamling av vann
4.3 
sjakt i akterskipet som propellen kan heises opp i
SITATER
 • mellem de to nævnte hæktrær i agterenden er der en brønd for skruen
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 53 1897)
 • roret heiste vi op, men lod det hænge i taljerne oppe i brønden
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 102 1903)
4.4 
rom til å oppbevare levende fisk i
overført
 senket felt i sin alminnelighet (f.eks. på terminalbord eller i bil)
EKSEMPEL
 • plassér vesken nede i brønnen bak setet, ikke på hattehyllen
5.1 
sjakt
 | jf. lysbrønn