Det Norske Akademis Ordbok

brødkort

brødkort 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd kort
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 rasjoneringskort for brød (i krisetider)
kort som gir rabatt på brød (f.eks. hvert femte brød gratis)