Det Norske Akademis Ordbok

bondestudent

bondestudent 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bondefødt student
; student fra landet
SITATER
  • bondestudenten … drømte om å bli dikter
     (A-magasinet 15.08.1931/5)
  • jydens – «provinsianerens» – tragedie i Kjøbenhavn hvor det snakkes et språk han kanskje forstår, men ikke kan benytte, er idag den samme som bondestudenten i mange herrens år opplevde i Oslo
     (Aksel Sandemose Bakom står hin Onde og hoster så smått 62 1976)
     | fra artikkelen «Den norske revolusjon» (1935)