Det Norske Akademis Ordbok

bohem

Likt stavede oppslagsord
bohem 
substantiv
BØYNINGen; bohemen, bohemer
UTTALE[bohe:´m]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk bohème, av middelalderlatin Bohemus, grunnbetydning 'person fra, innbygger av Böhmen', deretter brukt i fransk i betydningen 'gruppe av rom fra Böhmen', så i nåværende betydning; jf. rom og sigøyner
BETYDNING OG BRUK
i bestemt form entall
 
bohemen
 fellesbetegnelse for forfattere og kunstnere som fører et fritt liv ubundet av gjengse moralbegreper
EKSEMPEL
 • alminnelig i sammensetninger
   
  Pariserbohemen, Kristianiabohemen
SITATER
 • jf. romantittelen
   
  Fra Kristiania-Bohêmen
   (Hans Jæger 1885)
 • bohêmen blev som vanlig gjennemheglet [i pressen] av høire
   (Bokken Lasson Slik var det dengang 115 1938)
   | jf. gjennomhegle, høyre
 • begynnelsen til slutten på bohemen som politisk bevegelse
   (Ketil Bjørnstad Historien om Edvard Munch 66 1996)
 • for samtiden var han [dvs. Hans Jæger] bohemens leder, sosialist og anarkist, selve personifiseringen av opprøret mot det borgerlige samfunnet
   (Ivo de Figueiredo Stormen I 65 2023)
person som hører til en slik bohem
SITATER
 • alle disse grovhuggede, tætvoxne, naive matrosnaturer og bohemer
   (Arne Garborg Trætte Mænd 5 1891)
 • den iltre unge bohêmen [dvs. Sigurd Bødtker] hadde vakt opsikt og forargelse med en liten diktsamling som het «Elskov»
   (Bokken Lasson Slik var det dengang 111 1938)
 • Krohg stiller ut retrospektivt i den litt finere Kunstforeningen. Bohemen er blitt borger
   (Ketil Bjørnstad Historien om Edvard Munch 381 1996)
 • Bjørnson var … fornærmet på Lie fordi han hadde invitert bohemer som Irgens Hansen til sitt hjem
   (Erik Bjerck Hagen Livets overskudd 153 2013)