Det Norske Akademis Ordbok

blokk-kutter

blokk-kutter 
substantiv
VARIANTblokkutter
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av kutte med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
bokbinderfag
 redskap til å kutte flere ark samtidig med