Det Norske Akademis Ordbok

bestikkelse

bestikkelse 
substantiv
BØYNINGen; bestikkelsen, bestikkelser
UTTALE[besti´k:(ə)lsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til bestikke, avledet med suffikset -else
BETYDNING OG BRUK
det å bestikke(s)
EKSEMPEL
  • bestikkelse er straffbart
SITATER
  • bestikkelser og stemmekøb
     (Henrik Ibsen Catilina 45 1875)
  • til sist hadde utsendingene måttet gripe til bestikkelse for å få fart i saken
     (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd LBK 1999)
beløp, gave som man bestikker (eller bestikkes) med
EKSEMPEL
  • ta imot bestikkelser
SITAT