Det Norske Akademis Ordbok

auditorisk

auditorisk 
adjektiv
BØYNINGauditorisk
UTTALE[æudito:´risk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter latin auditorius 'som gjelder hørselen'; jf. suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
fagspråk
 som gjelder hørselen
EKSEMPEL
  • oppleve noe visuelt og auditorisk