Det Norske Akademis Ordbok

arbeidsledig

arbeidsledig 
adjektiv
ETYMOLOGI
annet ledd ledig
BETYDNING OG BRUK
som er arbeidsfør, men ikke har lønnet arbeid
; arbeidsløs
EKSEMPLER
 • gå arbeidsledig
 • registrere seg som arbeidsledig
SITATER
 • han gikk lenge arbeidsledig, enda det var nok av ledige stillinger
   (Harald Skjønsberg På parti med Stalin? LBK 1990)
 • jeg liker å være arbeidsledig … Jeg bare fyller ut og sender inn et kort på en bestemt dato, og får penger rett inn på kontoen min. Ellers kan jeg bruke tiden til akkurat hva jeg vil
   (Marion Hagen Akt LBK 1999)
 • 170 000 personer var nå arbeidsledige i Norge
   (Elisabeth Skarsbø Moen Jens Stoltenberg LBK 2002)
 • etter en lang periode som arbeidsledig var Bratteli sultegrensen nær, da … Oscar Torp i 1933 tilbød ham å bli redaktør i partiavisen
   (Hans Olav Lahlum Noen av oss har snakket sammen LBK 2010)
 • substantivert
   
  det er selvinnlysende at de som har jobb, nesten alltid har bedre råd enn arbeidsledige, og dermed også større muligheter til forbruk
   (Marit Dalen og Thomas Hylland Eriksen Folk 213 2012)
ofte spøkefullt
 som ikke har noe å gjøre
EKSEMPEL
 • med fire barn i førskolealder er man sjelden arbeidsledig