Det Norske Akademis Ordbok

arbeiderråd

arbeiderråd 
substantiv
ETYMOLOGI
etter russisk sovet 'råd, arbeiderråd'; jf. sovjet
BETYDNING OG BRUK
politikk, særlig om eldre forhold
 revolusjonært råd av valgte arbeidere, som tar direkte del i den industrielle og politiske omformingen av samfunnet
SITATER
 • når man valgte å kalle [organene] arbeiderråd, etter mønster av de russiske revolusjonsorganer, var det både fordi dette hadde en spesiell agitatorisk kraft og fordi det ville gi dem et mer revolusjonært innhold
   (Einar Gerhardsen Unge år 73 1974)
 • i forbindelse med sovjetrepublikken i Bayern var Brecht medlem av et arbeiderråd i Augsburg
   (Georg Johannesen Om den norske tenkemåten 267 1975)
 • bort med de gamle institusjonene, som eiendomsretten, parlamentarismen og aksjeloven, og erstatt dem med nye, som statseiendom, arbeiderråd og kollektivbruk!
   (Ottar Brox Norge mot tusenårsskiftet LBK 1994)
   | i beskrivelse av Arbeiderpartiets revolusjonære retorikk på 1920-tallet
 • arbeiderne streiket og oppnevnte arbeiderråd – sovjeter – for å få gjennom sine krav om bedre kår
   (Kristian Krohg-Sørensen Den russiske revolusjonen 15 2017)