Det Norske Akademis Ordbok

arbeider

arbeider 
substantiv
BØYNINGen; arbeideren, arbeidere
UTTALE[a`rbæidər], [arbæi´dər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av arbeide med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
person som arbeider, er beskjeftiget
 | jf. åndsarbeider
EKSEMPEL
 • håndens og åndens arbeidere
SITAT
 • ikke så at forstå, at … der hersker ideale tilstande … blandt … litterære «arbeidere». Å nei
   (Olaf Hansson Oplevelser og humoresker 5 1912)
person som har som yrke å utføre underordnet, fysisk preget arbeid i en (industriell) bedrift
SITATER
 • jeg kan ikke tåle at se den ene brave arbejder afskediges efter den anden og gøres brødløs for disse maskiners skyld
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 64 1877)
 • i innstillingen fra Arbeiderkommisjonen av 1918
   
  som arbeider regnes en av arbeidsgiveren ansat person som utfører lønnet arbeide og som ikke er betjent eller overordnet
   (Social-Demokraten 1922/265/1/5)
 • sammen går vi inn fabrikkporten, hvor jeg … skal begynne som arbeider
   (Dag Solstad Roman 1987 274 1987)
 • jeg sto … fram som en arbeider ved Mesna Kartong som i dag hadde giftet meg med en skjønn arbeiderkvinne ved Lillehammer Meieri
   (Dag Solstad Roman 1987 291 1987)
brukt som sisteledd i sammensetninger
 person som arbeider med noe bestemt, på et bestemt sted eller på en bestemt måte)
EKSEMPEL
 • feltarbeider, helsearbeider, helsefagarbeider, kulturarbeider, miljøarbeider, nyhetsarbeider, nødhjelpsarbeider, renovasjonsarbeider, havnearbeider, kommunearbeider, bortearbeider, dagarbeider, deltidsarbeider, fremmedarbeider, lønnsarbeider, nattarbeider
zoologi
 individ som hos sosiale insekter (bier, maur, termitter) ikke har noe med forplantningen å gjøre, men som har overtatt alt arbeid
SITATER
 • dronningen … var større enn arbeiderne og dronene
   (Maja Lunde Bienes historie 209 2015)
 • noen bier har funnet fram til et sosialt levevis, der en dronning får hjelp fra arbeidere
   (Andreas Tjernshaugen Insektene i hagen 222 2023)