Det Norske Akademis Ordbok

apotekereksamen

apotekereksamen 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd apoteker
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 avsluttende eksamen ved farmasistudiet