Det Norske Akademis Ordbok

anstøt

anstøt 
substantiv
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk anstot, grunnbetydning 'det å støte an imot'; se an og støte
BETYDNING OG BRUK
bibelspråk, om det å ta avstand fra evangeliet, budskapet om den korsfestede Jesus
 noe som er til forargelse
SITAT
 • vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap
   (1 Kor 1,23; 2011: han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger)
1.1 
foreldet
 noe som får en til å falle (synde)
SITAT
 • la oss ikke mere dømme hverandre, men fell heller den dom at I [dere, menigheten] ikke skal legge anstøt eller felle for eders bror!
   (Rom 14,13; 2011: ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle)
det å støte an mot reglene for det moralsk riktige eller det passende
SITAT
2.1 
følelse som vekkes når noe støter ens begreper om det moralske eller passende
; forargelse
SITAT
 • det var … et anstøt at Hedda [Gabler] skulle ta sitt eget liv
   (Jan Kjærstad En tid for å leve 320 2021)
UTTRYKK
ta anstøt av
bli opprørt, forarget
 • aldrig et øjeblik har jeg mærket at du tog anstød af, at Rebekka og jeg leved sammen her
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 76 1886)
 • saksbehandleren kan ha tenkt at publikum ville kunne ta anstøt av å se et foto av den døde Picea
   (Jon Michelet Den frosne kvinnen LBK 2001)
vekke anstøt
gjøre noen opprørt, forarget
 • jeg [hadde] valgt å ligge lavt i terrenget for ikke å vekke anstøt
   (John Ege Dominoklubben 8 1995)