Det Norske Akademis Ordbok

annuitetslån

annuitetslån 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd annuitet
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 lån hvor summen av renter og avdrag i hver termin er konstant inntil lånet er betalt tilbake
 | til forskjell fra serielån