Det Norske Akademis Ordbok

anmeldervirksomhet

anmeldervirksomhet 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
det å arbeide som anmelder