Det Norske Akademis Ordbok

anleggskostnad

anleggskostnad 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kostnad i forbindelse med et anlegg
SITAT
  • anleggskostnadene for ny lufthavn på Gimsøy og Hadselsand er hhv 1,2 og 1,3 mrd kr
     (Lofotposten 18.07.2015/7)