Det Norske Akademis Ordbok

anløpshavn

anløpshavn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjøfart
 havn som skip anløper
 | jf. anløpssted
SITATER
  • i verste tilfelle er jeg villig til å frakte Deres skib fra anløpshavnen og ned til nærmeste havn i Guatemala
     (Max Mauser En hai følger båten 31 1939)
  • det ville bli sendt post fra første anløpshavn
     (Einar Pedersen Takk for mitt liv 68 1973)