Det Norske Akademis Ordbok

ankesum

ankesum 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 laveste verdi som en tvist i en sivilsak må gjelde for at en av partene skal kunne anke