Det Norske Akademis Ordbok

angsttilstand

angsttilstand 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
tilstand kjennetegnet av indre uro, spenning og angst