Det Norske Akademis Ordbok

angelsaksisk

Likt stavede oppslagsord
angelsaksisk 
adjektiv
BØYNINGangelsaksisk
UTTALE[aŋ(ə)lsa´ksisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av angelsakser med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
historie
 som har med de gamle germanske stammene (anglerne og sakserne) i Storbritannia å gjøre
; gammelengelsk
EKSEMPEL
 • angelsaksisk språk
SITAT
 • [skriftet vrimlet] av de mest forbløffende realopplysninger og de merkeligste angelsaksiske ord
   (Wilhelm Munthe Litterære falsknerier 69 1942)
som gjelder de engelsktalende land, især Storbritannia og USA
EKSEMPEL
 • den angelsaksiske verden
SITATER
 • fordømt angelsaksisk hjernegymnastikk
   (Axel Jensen Line 64 1959)
 • han har tilbrakt 23 av sine 53 leveår i angelsaksisk akademia, og er dobbelt statsborger av Hellas og Australia
   (vg.no 26.02.2015)