Det Norske Akademis Ordbok

andelsforening

andelsforening 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd andel
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 selskap, hvor den enkelte eiers ansvar begrenser seg til én aksje og egen innskutt egenkapital
SITAT
  • Sagene Aktiebakeri ble startet som en andelsforening [i 1874]. 2 spesiedaler kostet en aksje, og man kunne ha bare en aksje hver
     (Aftenposten Aften 12.09.1987/14)