Det Norske Akademis Ordbok

amtsskole

amtsskole 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd amt
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 skole drevet av amtet (fylket) som tilbød videregående opplæring for ungdom fra landsbygda
 | jf. fylkesskole