Det Norske Akademis Ordbok

ammunisjon

ammunisjon 
substantiv
BØYNINGen; ammunisjonen
UTTALE[amuniʃo:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra eldre fransk ammunition, amunition, jf. (moderne) fransk munition, av latin munitio (genitiv munitionis), 'befestning, forskansning', verbalsubstantiv til munire 'forskanse, befeste'; de eldre franske formene gjenspeiler visstnok at la munition ble oppfattet som l'amunition
BETYDNING OG BRUK
fellesbetegnelse for eksplosiver og prosjektiler til (skyte)våpen
SITATER
 • han [fant] frem ammunisjon og prøveskjøt den
   (Terje Stigen Treskjæreren Johannes LBK 1990)
 • ammunisjonen [i båten] eksploderte, og hele havna i Bergen ble rasert
   (Olav Angell Oslo i skumring 220 1991)
 • uten mat, ski, våpen og ammunisjon er de redningsløst fortapt
   (Karsten Alnæs Historien om Norge 4 482 1999)
 • [i ryggsekken] var det håndvåpen og ammunisjon
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)
UTTRYKK
løs ammunisjon
ammunisjon med kruttladning, men uten prosjektil
; løsammunisjon
 | jf. løs
 • øvelsen blir lagt opp så realistisk som mulig, men det vil bare bli benyttet løs ammunisjon
   (Aftenposten 06.03.1986/14)
skarp ammunisjon
ammunisjon med kruttladning og prosjektil (til stridsbruk)
 | jf. skarp
 • han skulle plassere en fyr ved porten hele natta, og vedkommende ville få utdelt skarp ammunisjon
   (Torgrim Eggen Jern LBK 2010)
overført
 argumenter, beskyldninger e.l. som brukes til å angripe noen med
SITATER
 • ironisk nok bidro … Nansen til at hans meningsfeller fikk ammunisjon til angrep på regjeringens utenrikspolitikk
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
 • [ordføreren] har samlet ammunisjon til kampen for å beholde akuttberedskapen ved norske lokalsykehus
   (Nationen 23.05.2015/4–5)