Det Norske Akademis Ordbok

alvorsmann

alvorsmann 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
alvorlig, seriøs mann
SITATER
 • inntrykket … er at det er en ung alvorsmann som er ute og reiser, at han både tar seg sjøl og sin egen oppgave … uhyre høytidelig
   (Espen Haavardsholm Mannen fra Jante 163 1988)
 • [verket] tegner … et annerledes bilde av denne norske alvorsmannen [Hjalmar Borgstrøm] som ikke var «at spøge med»
   (Bergens Tidende 13.03.2015/37)
; vakt person
SITATER
 • en alvorsmand der altid hørte de mest orthodoxe præster
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 91)
 • [han] blev alvorsmand og slog sig paa theologien
   (Arne Garborg Trætte Mænd 67 1891)
 • vi har arvet pietistenes stempling av homo ludens som falskspiller … Hva gjør så den puritanske alvorsmann i stedet for å spille og danse? Han arbeider
   (Kjetil Rolness Vulgær og vidunderlig 284 1992)