Det Norske Akademis Ordbok

allmennlinje

allmennlinje 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
allmennfaglig linje, studieretning i videregående skole