Det Norske Akademis Ordbok

alderstrygd

alderstrygd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
trygd for folk i pensjonsalderen
 | f.o.m. 1967 inkorporert i folketrygden
SITATER
  • det [må] være klart for oss at selskapet ville storme til med en ruvende alderstrygd om det hadde vært nødvendig
     (Sigurd Evensmo Trollspeilet 129 1955)
  • pensjonstrygdene som normalt gir stønad i lengre tid, og som omfatter alderstrygd, uføretrygd, forsørgertrygd
     (Knut Getz Wold Økonomisk styring i et fritt samfunn 119 1975)
  • [besteforeldrene i Kina] får ingen alderstrygd fra staten, og er avhengig av at sønnen og svigerdatteren sender dem penger
     (aftenposten.no 28.03.2015)