Det Norske Akademis Ordbok

aktsomhetskrav

aktsomhetskrav 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
især jus
 krav om å utvise aktsomhet
; krav om å opptre slik en omtenksom og forstandig person ville gjort
SITATER
  • Høyesteretts avgjørelse innebærer en kraftig innskjerping av aktsomhetskravet for alle som håndterer miljøgiftig materiale
     (Aftenposten 10.12.2002/4)
  • når veibelysningen plutselig ikke virker lenger, blir kjøreforholdene veldig krevende, men aktsomhetskravet gjelder fortsatt
     (Bergensavisen 15.01.2015/12)