Det Norske Akademis Ordbok

aktsomhet

aktsomhet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av aktsom med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
litterært, især jus
 det å være aktsom
; oppmerksomhet
; påpasselighet
; forsiktighet
EKSEMPEL
 • sjåføren viste ikke tilstrekkelig aktsomhet
SITATER
 • agtsomhet likeoverfor denne lurende kritiksyke bundfældte sig som velgjørende skepsis
   (Hans E. Kinck Stammens røst 224 1919)
 • trett kanskje aller mest av sin egen aktsomhet som aldri unner en ro
   (Emil Boyson Yngre herre på besøk 252 1936)
 • etter min mening er det ikke i samme grad godtgjort, at han i enhver henseende har vist tilbørlig aktsomhet
   (Verdens Gang 02.03.1946/10)
 • dampskipene [skal] ikke gå lenger inn enn til Eidsvoldsbakken, og da bare ved å vise den største aktsomhet
   (Dag Solstad Medaljens forside 25 1990)