Det Norske Akademis Ordbok

aktivistisk

aktivistisk 
adjektiv
BØYNINGaktivistisk
UTTALE[aktivi´stisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av aktivist med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder eller er preget av aktivisme eller aktivister
EKSEMPEL
  • aktivistisk politikk
SITATER
  • denne demonstrasjonen hadde ikke noget aktivistisk preg
     (Finn Bø Forbuden frukt 65 1945)
  • aktivistiske studenter og arbeidere i fellesskap kunne okkupere fabrikker og universitetsfakultet
     (Universitas 1969/12/8/1)
  • studentene delte seg – et mindretall signerte en ren hyldningsadresse, flertallet støttet Lehmanns aktivistiske linje
     (Lars Roar Langslet Christian Frederik II 134–135 1999)