Det Norske Akademis Ordbok

aksjonsleder

aksjonsleder 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
leder for en aksjon
SITATER
 • om ikke lenge starter Norsk Folkehjelp maskinell minerydding i Bosnia. Minerydderen skal sendes ned i løpet av mai, sier aksjonsleder Svein Henriksen
   (Teknisk Ukeblad 1996/nr. 12 LBK)
 • han er aksjonsleder for Kreftforeningens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft
   (Gudbrandsdølen Dagningen 03.03.2015/13)
leder for aksjoner som en organisasjon, etat utfører
SITATER
 • Gunnar Sønsteby jobbet først for britisk etterretning, han var så aksjonsleder for Milorg i Oslo, og på slutten av krigen ledet han Oslogjengen, som var Kompani Linges aksjonsgruppe i Oslo
   (Dagsavisen 07.04.2011/12)
 • politibetjenten … hadde fått i oppdrag av egen aksjonsleder å få avklart oppmøtestedet
 • brannen er nå slokket, bekrefter aksjonsleder [NN] i Leirfjord brannvesen til nrk.no
   (nrk.no 06.10.2014)