Det Norske Akademis Ordbok

aksjonsgrense

aksjonsgrense 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
vedtatt maksimums- eller minimumsnivå for å gå til aksjon (med tiltak, mottiltak eller forbud)
; tiltaksgrense
SITATER
  • Statens institutt for strålehygiene … har foreslått at aksjonsgrensen heves fra 600 til 6000 becquerel pr. kilo for radioaktivt cesium i sauekjøtt, reinkjøtt og fisk
     (Aftenposten 28.08.1986/4)
  • i Tyskland vurderer nå næringsmiddelmyndighetene å innføre en aksjonsgrense for akrylamidinnhold i mat
     (nationen.no 21.09.2002)