Det Norske Akademis Ordbok

aksjespleis

aksjespleis 
substantiv
ETYMOLOGI
dannet som motsetning til aksjesplitt; jf. engelsk reverse stock split
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 sammenslåing (spleis) av flere aksjer til én aksje med høyere pålydende verdi
 | til forskjell fra aksjesplitt
SITAT
  • generalforsamlingen i [selskapet] vedtok i dag å gjennomføre en aksjespleis ved at 50 gamle aksjer, hver pålydende NOK 0,01, ombyttes til én ny aksje pålydende NOK 0,50
     (NTBtekst 08.03.2004)