Det Norske Akademis Ordbok

akseptabel

akseptabel 
adjektiv
BØYNINGakseptabelt, akseptable
UTTALE[aksepta:´b(ə)l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin acceptabilis 'akseptabel, velkommen', avledet av acceptare; se akseptere
BETYDNING OG BRUK
som kan aksepteres
; godtagbar
; tilfredsstillende
EKSEMPEL
  • et akseptabelt tilbud
SITATER
  • [NN] var av god gammel familie, akseptabel som frier i enhver henseende
     (Øyvind Anker Boken om Karoline 206 1982)
  • det er ikke akseptabelt at det forskes mer på medisiner enn vaksiner
     (Dagbladet 31.12.2000/8)
  • han vil forsøke å finne en akseptabel løsning
     (Budstikka 04.03.2015/10)