Det Norske Akademis Ordbok

akrylfarge

akrylfarge 
substantiv
VARIANTakrylfarve
BETYDNING OG BRUK
kjemi, malerkunst
 malerfarge med akryl (akrylpolymer) som bindemiddel