Det Norske Akademis Ordbok

akkordtariff

akkordtariff 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bedriftsøkonomi
 fastsatt tariff for akkordlønn
SITAT
  • [NN] sier det er naturlig for [Elektrikernes Fagforening] å fortsette arbeidet med akkordtariffen
     (frifagbevegelse.no 15.05.2014)