Det Norske Akademis Ordbok

akkordstilling

akkordstilling 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
musikk
 måten en akkords toner er fordelt på, især med hensyn til den lavestklingende tonen, tonen i bassen