Det Norske Akademis Ordbok

akkadisk

Likt stavede oppslagsord
akkadisk 
adjektiv
BØYNINGakkadisk
UTTALE[aka:´disk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Akkad med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder Akkad og akkaderne
SITATER
  • akkadisk kileskrift
     (Tom Egeland Lasaruseffekten 23 2017)
  • mange dødsriker har det til felles at de springer ut av før-hebraiske mytologier som den sumeriske, akkadiske og babylonske
     (Tom Egeland Lasaruseffekten 52 2017)