Det Norske Akademis Ordbok

agens

agens 
substantiv
BØYNINGen / et; agensen / agenset, agenser / agens eller agenser
UTTALE[a:´gens], [age´ns]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin agens; presens partisipp av agere; jf. agent
BETYDNING OG BRUK
fysikk, kjemi, medisin
 legeme eller stoff som fremkaller en biologisk, kjemisk eller fysisk forandring (virkning)
SITATER
 • inkubasjonstiden varierer meget sterkt for de forskjellige agens
   (Heimevernsbladet 1956/6/40/1)
 • blodet [til blodgivere] blir … testet for kjente infeksiøse agens
   (Dagens Medisin 2002 LBK)
litterært
 virksom makt eller kraft
SITATER
 • han fornemmet under transen en agens bakom skaperverket
   (Rolf N. Nettum Konflikt og visjon 224 1970)
 • nødvendigheden af det fri samspil af agenserne i et frit samfund
   (Nils Kjær Samlede Skrifter IV 64)
språkvitenskap
 semantisk rolle som betegner den (det) som utfører verbalhandlingen i en setning (ofte subjektet)
 | til forskjell fra patiens