Det Norske Akademis Ordbok

agendasetter

agendasetter 
substantiv
ETYMOLOGI
etter engelsk agenda-setter; annet ledd avledet av sette med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
person, institusjon e.l. som (i kraft av sin posisjon og innflytelse) er med og bestemmer hva som er aktuelle temaer, premisser
; person som setter agendaen
SITAT
  • person er viktig, og aller viktigst om en sittende president går til gjenvalg. Da er personen partileder, regjeringssjef, agendasetter og vetospiller i den lovgivende prosessen
     (Dagbladet 25.09.2012/58)