Det Norske Akademis Ordbok

afrikansk

Likt stavede oppslagsord
afrikansk 
adjektiv
BØYNINGafrikansk
UTTALE[afrika:´nsk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Afrika med suffikset -sk, jf. latin africanus 'afrikansk'
BETYDNING OG BRUK
som gjelder Afrika og afrikanere
EKSEMPEL
  • Organisasjonen for afrikansk enhet (1963) omfatter kontinentets 54 land
SITATER
  • atter et eksempel på hvor vanskelig det ofte viser seg direkte å overføre en metode fra Europa til afrikanske forhold
     (Magne Baardseth Afrika 75 1964)
  • alt fra afrikanske rytmer og samba til gammeldans og janitsjarmusikk
     (VG 21.05.1985/37)