Det Norske Akademis Ordbok

aforisme

aforisme 
substantiv
BØYNINGen; aforismen, aforismer
UTTALE[afori:´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk aphorismos 'avgrensning; talemåte', avledet av aphorizein 'avgrense', av ap-, apo- og horizein 'begrense'
BETYDNING OG BRUK
litterært
 enkeltstående setning som kort og treffende uttrykker en tanke
SITATER
  • han samler på alt fra aforismer til øreklips
     (Axel Jensen Line 132 1959)
  • ofte har Arnold Eidslotts aforismer en klar teologisk karakter
     (Kirke og Kultur 1994/447 Helge Nordahl)
  • aforismen hos Nietzsche er noe langt mer enn en meddelelsesform på grensen mellom kunst og vitenskap
     (Trond Berg Eriksen Undringens labyrinter 494 1994)