Det Norske Akademis Ordbok

adsorberingsevne

adsorberingsevne 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd verbalsubstantiv til adsorbere; avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
kjemi
 evne til å adsorbere