Det Norske Akademis Ordbok

adoptiv-

adoptiv- 
sammensetningsledd
UTTALE[adåpti:´v]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin adoptivus, avledet av adaptare med suffikset -iv, 'adoptert; oppnådd ved eller som følger av adopsjon'; jf. adoptere
BETYDNING OG BRUK
som førsteledd i sammensetninger
 som er eller har adoptert