Det Norske Akademis Ordbok

adelsbrev

adelsbrev 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre eller utenlandske forhold
 kongelig dokument som gir adelig tittel og adelige rettigheter
 | jf. brevadel og borgerbrev
SITATER
 • som sort segl paa guldbeskrevet adelsbrev
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV 72)
 • adelsbrev paa tykt pergament med vokssegl i æske
   (Ragnhild Jølsen Samlede skrifter II 267)
 • han var … ikke konsul og kommandør, men han handlet med slike titler. Han solgte adelsbrev til Romas trengende borgere
   (VG 21.10.1965/9)
 • i adelsbrevet (Letters Patent) av 1947 står det … at hertugtittelen går i arv til prins Philips mannlige arvinger
   (Aftenposten 04.07.1999/8)
overført
 naturlig adelskap som trer frem gjennom personlige egenskaper eller prestasjoner
SITATER
 • hver sjel, som fik i eie naturens rige adelsbrev
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 176)
 • den gang artium var et adelsbrev
   (Dagens Næringsliv 27.05.2000/44)