Det Norske Akademis Ordbok

abrahamittisk

abrahamittisk 
adjektiv
BØYNINGabrahamittisk
UTTALE[abrahami´t:isk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av det hebraiske mannsnavnet Abraham med suffiksene -itt og -isk; jf. abrahamisk
BETYDNING OG BRUK
som hører til, er typisk for, minner om Abraham i Det gamle testamentet
SITAT
  • de tre abrahamittiske religionene dyrker den samme gud
     (Tom Egeland Lasaruseffekten 215 2017)
sjelden, spøkefullt
 som stammer fra Abrahams tid
; eldgammel
SITAT