Det Norske Akademis Ordbok

hdtv

HDTV 
substantiv
ETYMOLOGI
forkortelse for engelsk high definition television 'høydefinisjons-TV'
BETYDNING OG BRUK
elektronikk
 fjernsynssystem basert på stereogjengivelse av lyd og høyoppløselig bilde (1920 x 1080 piksler) i bredfilmformat
 | jf. HD
SITAT
  • det [er] ikke meningen at HDTV skal erstatte kinofilmen
     (Aftenposten Aften 21.02.1987/27)
TV-apparat for HDTV